Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Tumači najvažnije događaje iz istorije diplomatije - Razlikuje osnove doktrine i faze u razvoju istorije međunarodnih odnosa - Prepoznaje uticaj istorije diplomatije na savremene oblike diplomatije i odnosa između subjekata međunarodnih odnosa - Objašnjava evropski diplomatski sistem i njegovu evoluciju nakon Vestfalskog mira 1648.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS VUKIĆEVIĆ
TODOR LAKIĆ

Termin I kolokvijuma

ECTS katalog; Ispitna pitanja; Teme za seminarski rad

Satnica polaganja popravnih testova

Termin II testa

Promjena satnice ispita iz Istorije diplomatije

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

Rezultati popravnih testova

Rezultati I testa

Prezentacija, 19. XII

Prezentacije, 5. XII

Prezentacija, 21. XI

Prezentacije, 31. oktobar