Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Tumači najvažnije događaje iz istorije diplomatije - Razlikuje osnove doktrine i faze u razvoju istorije međunarodnih odnosa - Prepoznaje uticaj istorije diplomatije na savremene oblike diplomatije i odnosa između subjekata međunarodnih odnosa - Objašnjava evropski diplomatski sistem i njegovu evoluciju nakon Vestfalskog mira 1648.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termin I kolokvijuma

Rezultati popravnih testova i tabela sa predispitnim bodovima

Raspored izrade popravnih kolokvijuma

Izrada II testa

Obavještenje o vježbama 1/11

ECTS katalog; Ispitna pitanja; Teme za seminarski rad

Rezultati popravnih testova

Rezultati I testa

Prezentacija, 19. XII

Prezentacije, 5. XII

Prezentacija, 21. XI

Prezentacije, 31. oktobar