Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- analizira pisani ili izgovoreni stručni tekst sadržajno i jezički primjenjujući strategije intenzivnog i brzog čitanja, na nižem naprednom nivou, - raspravlja o pročitanom stručnom tekstu na engleskom jeziku uz upotrebu prikladnih kolokacija i uz primjenu odabranih leksičkih struktura na nižem naprednom nivou, - primjenjuje uvježbane gramatičke strukture (pasiv, indirektni govor, uslovne rečenice) u pisanom i usmenom izražavanju, - prevodi kraće odlomke s engleskog na crnogorski jezik i obratno uz upotrebu odabranih leksičkih - jedinica obrađivanih kroz stručne tekstove, - samostalno osmisli i pripremi glosar sa ključnim terminima iz obrađenih oblasti i pripremi spisak kolokacija koje se najčešće koriste u predmetnoj oblasti, - planira, sastavi i napiše kratak seminarski rad o odabranoj temi i usmeno ga izloži, - primijeni stečene jezičke kompetencije na sintaktičkom, leksičkom, i diskursnom nivou u usmenom i pismenom izražavanju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati u septembarskom roku

Septembarski rok

Rezultati popravni rok

Rezultati - popravni kolokvijum

Rezultati završnog ispita

Rezultati kolokvijuma