Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Zna i razumije osnovne teorijske koncepte i pojmove međunarodne trgovine, savremeno tržište, ključne aktere i instrumente spoljnotrgovinske politike - Pojeduje znanje i razumijevanje o načinu funkcionisanja ključnih međunarodnih ekonomskih i finansijskih organizacija, kao i način funkcionisanja regionalnih ekonomskih integracija uključujući i EU - Poznaje i primjenjuje različite statističke tehnike za komparativnu analizu savremenih ekonomskih sistema - Razumije proces i razloge ekonomske integracije Crne Gore u savremene međunarodne ekonomske odnose

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija