ISTORIJA DIPLOMATIJE


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Tumači najvažnije događaje iz istorije diplomatije - Razlikuje osnove doktrine i faze u razvoju istorije međunarodnih odnosa - Prepoznaje uticaj istorije diplomatije na savremene oblike diplomatije i odnosa između subjekata međunarodnih odnosa - Objašnjava evropski diplomatski sistem i njegovu evoluciju nakon Vestfalskog mira 1648.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS VUKIĆEVIĆ
TODOR LAKIĆ