Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će moći da: - Definišu pojam međunarodnog pregovaranja i mogućnosti rješavnja sporova mirnim putem i upotrebom diplomatije; - Ispituju potvrđena znanja o pregovaranju i posredovanju i primjenjuju ih u cilju nalaženja zajedničkog interesa, konsenzusa i rješavanja sporova; - Analiziraju studije slučajeva u različitim vrstama pregovora (finansijskim, o razoružanju i kontroli naoružanja, o secesiji/sukcesiji, o državnim granicama, pregovori sa teroristima, u okviru međunarodnih organizacija) - Prepoznaju najznačajnije metode i tehnike diplomatskog pregovaranja i upotrijebe najpogodnije od njih u konkretnim situacijama; - Objasne značaj diplomatskog posredovanja u međunarodnim konfliktima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
1S
TODOR LAKIĆ1x1
1S

Termin polaganja testova u avgustovskom roku

Ispitna pitanja

Rezultati popravnih testova

Termin polaganja popravnih kolokvijuma

II kolokvijum - materijal

I kolokvijum - termin i materijal

Dodatni materijali za pripremu tematskih cjelina

Rezultati testa

Literatura za vježbe 16. XII

Rezultati popravnog testa

Termin vježbi 26. XI; Tekst za vježbe

Rezultati kolokvijuma