Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/studentkinja položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni fundamentalne socijalno-političke koncepcije i razumije funkcije socijalno-političkih doktorina ; - Razlikuje ideološke, ekonomke i političke matrice savremene socijalni režima; - Razumije institucionalnu strukturu i različite etape razvoja države blagostanja; - Analizira najznačajnije primjere kreiranja socijalno-političkih mjera i instrumenata; - Opiše ulogu i sadržaj socijalnih reformi; - Objasni svrhu monitoringa i evaluacije u procesu sprovodjenja socijalno političkih mjera.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA JANKOVIĆ

SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog

SOCIJALNA POLITIKA - termin

SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati popravnog kolokvijuma

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

SOCIJALNA POLITIKA - ISPITNA PITANJA

Socijalna politika ( II god ) - plan rada i materijal