Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Proizvede složene analitičke novinske sadržaje - Upotrijebi različite tehnike u analitičkim i publicističkim žanrovima - Komponuje novinske tekstove poštujući profesionalne standarde i vodeći računa o jezičkim i stilskim karakteristikama - Primijeni različite vrste žanrova u hibridnim tekstovima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Ispit - popravni rok