NOVINARSKA ETIKA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- objasni termine poput moral, etika, deontologija, NODO sistem - predstavi i objasni pravila međunarodnih etičkih kodeksa - protumači načela i smjernice etičkog Kodeksa novinara Crne Gore - primijeni pravila koja nalaže etički Kodeks novinara Crne Gore i obrazloži svoju odluku u određenoj situaciji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA1x1
5S+22P
NATAŠA RUŽIĆ1x1
5S+22P