Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja obuhvataju širok spektar vještina, znanja i kompetencija, koje odražavaju interdisciplinarnu prirodu discipline koja kombinuje političke nauke, principe marketinga, strategije komunikacije i studije medija. Izučavajući ovaj predmet, studenti i studentkinje će: - Steći sveobuhvatno razumijevanje ključnih pojmova, teorija i okvira u političkom marketingu, uključujući ponašanje birača, strategije kampanje, brendiranje i segmentaciju. - Razviti sposobnost kritičke analize političkih kampanja, izbornih strategija i političke komunikacije kroz prizmu principa marketinga. - Naučiti kako razviti i implementirati strateške marketinške planove za političke kampanje, uključujući ciljanje i pozicioniranje, razvoj poruka i planiranje medija. - Razumjeti ulogu i uticaj digitalnih i društvenih medija u političkom marketingu, uključujući korištenje analitike podataka, platformi društvenih medija i digitalnog oglašavanja za angažovanje birača i uticaj na javno mnijenje. - Prepoznati etičke implikacije strategija političkog marketinga i važnost odgovorne komunikacije u političkoj sferi. - Poboljšati usmene i pisane komunikacijske vještine, s fokusom na kreiranje uvjerljivih poruka, govora i materijala za kampanje koji rezoniraju s raznolikim publikama. - Steći vještine u metodama istraživanja relevantnim za politički marketing, uključujući ankete mišljenja birača, fokus grupe i analizu sadržaja političkih medija. - Razumjeti kako se strategije političkog marketinga razlikuju među različitim kulturološkim i političkim sistemima, i kako globalni trendovi utiču na lokalne političke pejzaže. - Kroz analizu studija slučaja konkretnih kampanja, učiti iz stvarnih primjera uspješnih i neuspješnih političkih marketinških kampanja, izvlačeći lekcije i najbolje prakse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ
OLIVERA KOMAR2x0

Režim rada u 2024. godini

Termin finalnih prezentacija - 25.5.2023.

Termin grupnih konsultacija za 16.5.2023. i 18.5.2023.

Termin grupnih konsultacija za 9.5.2023.

Završni i popravni ispit

Termin grupnih konsultacija za 25.4.2023.

Deseto predavanje

Deveto predavanje

Osmo predavanje

Sedmo predavanje

Šesto predavanje

Četvrto predavanje