Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: ukaže na najznačajnije momente istorijskog razvoja discipline političkog marketinga, protumači i obrazloži osnovne termine političkog marketinga, poput: izbornog programa, izborne strategije, političke propagande, razlikuje politički marketing od šire primjene marketinga, analizira predizbornu kampanju političke partije i uporedi je sa teorijskim argumentima o dobrim praksama prilikom vođenja kampanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KOMAR
NEMANJA BATRIĆEVIĆ

Bodovi prije zavrsnog ispita

Konsultacije 19.05.2022. godine

Predavanje 12. maja

Predavanje 5. maja

Termin završnog i popravnog ispita

Termin popravnog kolokvijuma

Prezentacije VI - IX

Uputstvo za izradu finalnog prijedloga kampanje

Slajdovi - vježbe

Peta prezentacije

Četvrta prezentacija

Treća prezentacija