Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepoznaje najvažnije subjekte međunarodnih odnosa - Tumači osnovne faktore međunarodnih odnosa - Povezuje odnose teorije i istorije međunarodnih odnosa - Objašnjava najvažnije tokove u dinamici savremenih međunarodnih odnosa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS VUKIĆEVIĆ
MARKO SAVIĆ

Uvid u rezultate popravnih kolokvijuma

Rezultati popravnih kolokvijuma i konačna bodovna lista

Termin polaganja popravnih kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin polaganja drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Prezentacije, 25. XII

Prezentacija, 4. XII

Prezentacije, 27.11.

Prezentacije, 30. oktobar

Prezentacija, 23. oktobar

Prezentacija, 9. X