Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni razvoj novinarstva od antičkog doba do XXI vijeka - Poveže savremene trendove u novinarstvu sa njihovim začecima u prošlosti - Protumači uticaj tehnologije na dalji razvoj novinarstva i promjene na tržištu - Procjeni ulogu publicista, izdavača, novinara koji su ostavili trag u istoriji novinarstva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RUŽIĆ
JOVANA SVRKOTA

Predispitni bodovi

Bodovi za četvrti zadatak

Bodovi za treći zadatak

Rezultati popravnih kolokvijuma

Bodovi za drugi zadatak

Popravni kolokvijumi

Prezentacije sa predavanja

Pulicer i Herst

Komercijalno novinarstvo

Tehnološki izumi u XIX vijeku

Novinarstvo u XVIII vijeku

Prvi mjesečnici i nedeljnici