ISTORIJA NOVINARSTVA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni razvoj novinarstva od antičkog doba do XXI vijeka - Poveže savremene trendove u novinarstvu sa njihovim začecima u prošlosti - Protumači uticaj tehnologije na dalji razvoj novinarstva i promjene na tržištu - Procjeni ulogu publicista, izdavača, novinara koji su ostavili trag u istoriji novinarstva

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RUŽIĆ
JOVANA SVRKOTA