ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Imenuje najvažnije političke teorije i predstavi njihove karakteristike, - Kritički analizira najvažnije pojmove, - Objasni osnovne karakteristike političkih ideologija, - Prepoznaje razlike između političkih ideologija, - Primjenjuje stečeno znanje u cilju objašnjenja političke stvarnosti prvenstveno savremenih liberalno-demokratskih društava

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN
TODOR LAKIĆ

Popravni ispit - važno obavještenje

Raspored prvog predavanja

Konačni rezultati septembarskog ispitnog roka

Termin popravnog ispita - ažurirano

Konačni rezultati popravnih testova u septembarskom roku

Termin prvog ispitnog roka u septembru

Rezultati poravnih testova i bodovno stanje prije ispita

Rezultati I testa