SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
15P
SRĐAN DARMANOVIĆ3x1
15P