POLITIČKI SISTEM CRNE GORE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispit studenti će biti u mogućnosti da: - Razlikuju glavne faze istorijskog razvoja političkog sistema Crne Gore - Identifikuju osnovne kategorije partijskih i izbornih sistema i prepozanju ih u političkom sistemu Crne Gore - Prepoznaju organe vlasti u Crnoj Gori prema aktuelnom Ustavu Crne Gore, njihove funkcije i uzajamne odnose - Objašnjavaju organizaciju, način rada i djelatnost Skupštine Crne Gore - Analiziraju osobenosti tranzicije u Crnoj Gori

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
10S+1P
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
10S+1P