Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni najvažnije teorijske pristupe u proučavanju političke kulture - Razumije odnos političkog identiteta i političke kulture - Razumije odnos između političke strukture i političke kulture - Razlikuje tipove političkih kultura

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
10S+1P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
10S+1P

Termin popravnog ispita

Rezultati redovnog ispitnog roka

Termin popravnog ispita

Novi termin ispita

Novi termin ispita

Ispitna pitanja

Rezultati redovnog ispita