POLITIČKA KULTURA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni najvažnije teorijske pristupe u proučavanju političke kulture - Razumije odnos političkog identiteta i političke kulture - Razumije odnos između političke strukture i političke kulture - Razlikuje tipove političkih kultura

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
20B+1S+1P
ČEDOMIR ČUPIĆ2x1
20B+1S+1P