GLOBALIZACIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će moći da: - Prepoznaju najvažnije karakteristike procesa globalizacije u njenim najvažnijim dimenzijama, - Razlikuju najvažnije procese globalizacije i prepoznaje njihovu međusobnu povezanost i uslovljenost, - Razlikuju najvažnije teorijske pravce u objašnjenju savremene globalizacije, - Prepoznaju ideološki sadržaj dominantne forme globalizacije, - Kritički ocjenjuju dominantnu formu globalizacije i njene efekte u različitim dimenzijama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN
TODOR LAKIĆ