Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ
NEMANJA BATRIĆEVIĆ

Rezultati ispita - avgust popravni

Rezultati ispita - avgust redovni

Termin i raspored polaganja kolokvijuma

Gradivo za kolokvijum

Rezultati završnog ispita

Završni ispit - termin

Uvod u političke nauke - spisak dodatne literature

Uvod u političke nauke - slajdovi sa predavanja