SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ
SRĐAN DARMANOVIĆ

Promjena termina popravnog ispita - avgust

Avgustovski rok - rezultati popravnog

Avgustovski rok - rezultati

Rezultati ispita - avgust redovni

Promjena termina redovnog ispita u avgustovskom roku

Rezultati ispita - avgust popravni

Savremeni politički sistemi - slajdovi