KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će polaganjem ovog ispita moći da: - Upozna naučne stavove o partijama kao ključnim demokratskim institucijama; - Shvati evoluciju partija i partijskog prostora u evropskim zemljama; - Stručno analizira status i ulogu političkih partija: danas u zemljama EU i Evropskoj uniji kao naddržavnoj organizaciji; - Razlikuje partije u Evropskoj uniji; - Odredi razlike u partijskim sistemima Velike Britanije, Francuske i Njemačke; - Argumentuje razlike u unutrašnjoj organizaciji partija u evropskim partijama i odnos članstvo – rukovodstvo; - Odredi se u odnosu: partija – država u evropskom procesu i u Crnoj Gori; - Produbi znanje o odnosu partije i izbornog sistema i izbernog procesa u zemljama EU i Euniji; - Uoči razlike i preporuči izmjene radi kohabitacije partije unutar članice EU i između zemalja EU

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ3x1
4P

Komparativni evropski partijski sistemi - promjena termina ispita

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi nakon ispita

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi/novo stanje

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - termini za ispite

Komparativni evropski partijski sistemi - vježbe

Komparativni evropski partijski sistemi - članci za vježbe

Komparativni evropski partijski sistemi - spisak sa temama