ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MRDAK

Uvid u testove

Rezultati septembarski rok

Septembarski rok

Raspored polaganja ispita

Probni test

Termin časa