POLITIKE UPRAVLJANJA ETNIČKIM KONFLIKTIMA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN
TODOR LAKIĆ