DEMOKRATIJA I DEMOKRATIZACIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje studenata s različitim teorijskim određenjima pojma demokratije, uslovima (socio-ekonomskim, političkim, i kulturološkim) za uspostavljanje i razvoj demokratije, različitim oblicima nedemokratskih režima, dinamikom globalnog širenja ideje demokratije tokom proteklih pola vijeka, kao i negativnim političkim trendovima u različitim djelovima svijeta (nedovršeni procesi demokratizacije i povratak autoritarizma) u XXI vijeku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN VUKOVIĆ2x1
10B
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x1
10B