POLITIKA U POSTKOMUNISTISTIČKIM DRUŠTVIMA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN VUKOVIĆ2x1
12B+1S
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x1
12B+1S