KOMUNIKACIJSKI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA DAVIDOVIĆ2x1
21B
MOJCA PAJNIK2x1
21B