KOMUNIKACIJSKI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA DAVIDOVIĆ2x1
21B

Ocjene

Link

Link za vježbe

Napomena

Termin predavanja