ISTRAŽIVANJE U KOMUNIKOLOŠKIM NAUKA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA DAVIDOVIĆ2x1
14B+2P
MARIJA TODOROVIĆ-TATAR2x1
14B+2P