Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA DAVIDOVIĆ1x1
16B
RELJA ERAKOVIĆ2x1
16B