MEDIJI I JAVNOST U SAVREMENOM DOBU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA DAVIDOVIĆ1x1
27B+2P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
27B+2P

Prvo predavanje