Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RUŽIĆ4x1
8B