POLITIKA U POSTKOMUNISTISTIČKIM DRUŠTVIMA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN VUKOVIĆ
NEMANJA BATRIĆEVIĆ