NAPREDNE METODE POLITIČKOG ISTRAŽIVANJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na predmetu Napredne metode političkog istraživanja, studenti i studentkinje će: Steći duboko razumijevanje naprednih metoda istraživanja i statističkih modela u političkim naukama. Postati sposobni za samostalno sprovođenje statističkih analiza potrebnih za obradu javno dostupnih podataka, izradu i razumijevanje naučnih radova iz oblasti društvenih nauka Osposobiti se za donošenja zaključaka i prijedloga javnih politika na bazi analize podataka i njihovog grafičkog prezentovanja Steći osnovno znanje i razumijevanje trendova u statističkom programiranju za potrebe naučnog rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ
OLIVERA KOMAR1x0