Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Razumije značaj socijalnog rada sa maloljetnicima sa poremećajima u ponašanju; - Razumije značaj socijalnog rada u tretmanu pojedinaca sa bolestima zavisnosti; - Razumije društvenu osu etioloških faktora koji učestvuju u nastanku poremećaja i bolesti o kojima je na ovom kursu riječ; - Razumije pravnu problematiku koja je od značaja za položaj maloljetnika sa poremećajima u ponašanju, kao i pojedinaca sa bolestima zavisnosti; - Predlaže intervencije koje se tiču socioterapijskih aktivnosti i aktivnosti u oblasti socijalnog rada, a koje se odnose na pojedince sa poremećajima i bolestima iz grupe o kojoj je ovdje riječ

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ENA GRBOVIĆ2x1
20B
2x1
20B