SOC. RAD SA MALOLJETNICIMA SA POREMEĆ. U PONAŠANJU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ2x1
21B
2x1
31B