MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 5.6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIVOJE ROGAČ