Olivera Jovanović


Olivera Jovanović
Šifra: 140090
Prezime i ime: Olivera Jovanović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1GRAĐEVINSKA MEHANIKA I3 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne1STATIKA2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1TEHNIČKA MEHANIKA I2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1STATIKA0 x 00 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne1STATIKA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1OPTIMIZACIJA U MEHANICI KONSTRUKCIJA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOMaster2OPTIMIZACIJA U MEHANICI KONSTRUKCIJA2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2GRAĐEVINSKA MEHANIKA II2 x 10 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne2TEHNIČKA MEHANIKA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA1 x 10 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2MEHANIKA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije