URBANA SOCIOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 1.6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog Urbana sociologija: 1. Shvata odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potreba korisnika prostora; 2. Razumije potrebe i težnje korisnika prostora; 3. Razumije ulogu arhitekte u projektantskom timu i građevinskoj industriji; 4. Razumije uticaj projekata za izgradnju na postojeće i buduće zajednice; 5. Razumije kontekstualnosti, tj uklapanje objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN BAROVIĆ
PREDRAG ŽIVKOVIĆ