Vladimir Bojković


Vladimir Bojković
Šifra: 900646
Prezime i ime: Vladimir Bojković
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURAMagistarske1KONTINUITETI U GRAĐENJU GRADA I ARHITEKTURI2 x 12 x 10 x 0
AFARHITEKTURAMagistarske2MAGISTARSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 22 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5URBANA SOCIOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne7ISTORIJA I TEORIJA URBANIZMA2 x 11 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8ZEMLJIŠNA POLITIKA I PRAVNA REGULATIVA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT1.2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor