SAKRALNA ARHITEKTURA


Semestar: 1
ECTS: 2.4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sakralna arhitektura: 1. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata – sakralne arhitekture, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije; 2. Posjeduje znanje o novim tehnologijama u sakralnoj arhitekturi i o njihovoj adekvatnoj primjeni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA LALOŠEVIĆ2x1
6S