Ilija Lalošević


Ilija Lalošević
Šifra: 300061
Prezime i ime: Ilija Lalošević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHTURIZAMMagistarske1VALORIZACIJA ARHITEKTONSKE I ISTORIJSKE BAŠTINE3 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAMagistarske1ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLJEĐA2 x 12 x 10 x 0
AFARHITEKTURAMagistarske1ISTRAŽIVANJE I DOKUMENTACIJA2 x 12 x 10 x 0
AFARHITEKTURAMagistarske1TEHNIKA ZAŠTITE GRADITELJSKOG NASLJEĐA2 x 12 x 10 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1SAKRALNA ARHITEKTURA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1ISTORIJA ARHITEKTURE I (STARI VIJEK)2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAMagistarske2MAGISTARSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD1.15 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2ISTORIJA ARHITEKTURE II (SREDNJI VIJEK)2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3ISTORIJA ARHITEKTURE III (NOVI VIJEK)2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne5ISTORIJA ARHITEKTURE CRNE GORE2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5ISTORIJA ARHITEKTURE I URBANIZMA CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne7ZAŠTITA I REVITALIZACIJA ARHITEKTONSKOG NASLEĐA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne9ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT1.2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ilija LaloševićMletački lazareti Boke KotorskeRadovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ilija LaloševićUtvrđeni gradovi Boke Kotorske iz mletačkog razdobljaRadovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru