ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA


Semestar: 9
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA LALOŠEVIĆ2x1
1S