ENERGETSKA EFIKASNOST U KULTURNOM NASLEĐU


Semestar: 9
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN VUKSANOVIĆ2x1
4B+3S