Irena Rajković


Irena Rajković
Šifra: 300146
Prezime i ime: Irena Rajković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1OSNOVI PROJEKTOVANJA I0 x 01 x 20 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I0 x 0.33 x 21 x 2
AFARHITEKTURAOsnovne1ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1SPECIJALNE KONSTRUKCIJE0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLJEĐA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD0 x 01.71 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2OSNOVI PROJEKTOVANJA II0 x 01 x 20 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II0 x 0.25 x 21 x 2
AFARHITEKTURAOsnovne2ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III0 x 0.5 x 11 x 1
AFARHITEKTURAOsnovne3ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4ARHITEKTONSKA FIZIKA0 x 0.33 x 11 x 1
AFARHITEKTURAOsnovne4ARHITEKTONSKA FIZIKA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne6EKOLOŠKI PRINCIPI U ARHITEKTURI0 x 01.5 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne7SPECIJALNE KONSTRUKCIJE0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne7ZAŠTITA I REVITALIZACIJA ARHITEKTONSKOG NASLEĐA0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8ENERGETSKI EFIKASNA ARHITEKTURA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor