TEORIJA ARHITEKTURE I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita iz Teorije arhitekture I: 1. Shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potrebe korisnika prostora; 2. Razumije uticaj teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture; 3. Primjenjuje adekvatno poznavanje teorijskih koncepata u procesu projektovanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA BOJOVIĆ2x1
40B+15S+15P
MARIJA MILIKIĆ1x1
40B+15S+15P
NIKOLINA SEKULOVIĆ1x1
40B+15S+15P