Marija Bojović


Marija Bojović
Šifra: 300016
Prezime i ime: Marija Bojović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1OSNOVI PROJEKTOVANJA I0 x 01 x 20 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1ARHITEKTONSKA GRAFIKA0 x 01 x 20 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD0 x 01.71 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2OSNOVI PROJEKTOVANJA II0 x 01 x 20 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2DIGITALNE METODE U ARHITEKTURI0 x 01 x 20 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE I0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne5SINTEZNI PROJEKAT III0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE III0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne6ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE IV0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8ARHITEKTONSKA RADIONICA0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT0 x 01.4 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor