STATIKA KONSTRUKCIJA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: • Razlikuje statički određene od statički neodređenih linijskih nosača u ravni. • Odredi sile u presjecima i pomjeranja kod statički određenih linijskih nosača. • Primjenom metode sila odredi i nacrta dijagrame presečnih sila osnovnih statički neodređenih linijskih nosača.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA ŽUGIĆ2x1
35B+8S+83P
VASILIJE BOJOVIĆ1x1
35B+8S+83P
1x2
35B+8S+83P

Termin ispita

Termin ispita - septembarski rok

Termin za predaju grafičkog zadatka

Odlaganje I kolokvijuma

Termini za predaju I grafičkog zadatka

Termin ispita