Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SEKULOVIĆ1x2
51B+1S+1P
VLADIMIR ĐURANOVIĆ1x1
51B+1S+1P
1x2
51B+1S+1P