Vladimir Đuranović


Vladimir Đuranović
Šifra: 240277
Prezime i ime: Vladimir Đuranović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMaster1ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA I2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne1LIKOVNA ANATOMIJA I0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1CRTANJE1 x 11 x 20 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1LIKOVNA ANATOMIJA I2 x 20 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2LIKOVNA ANATOMIJA II2 x 20 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2LIKOVNA ANATOMIJA II0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3CRTANJE I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3CRTANJE I2 x 21 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3CRTANJE I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4CRTANJE II2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4CRTANJE II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor