OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 2


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ1x2
46B+15S+4P
SANJA SAVIĆ1x2
46B+15S+4P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1x2
46B+15S+4P
VLADIMIR BOJKOVIĆ2x1
46B+15S+4P