Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SAVIĆ1x1
43B+9S+6P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1x1
43B+9S+6P
SLAĐANA LAZAREVIĆ1x1
43B+9S+6P
VLADIMIR BOJKOVIĆ2x1
43B+9S+6P