OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 2


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Osnove urbanističkog projektovanja 2: 1. Posjeduje adekvatno znanje iz urbanističkog projektovanja, metoda i vještina neophodnih u planskom procesu i sposobnost učestvovanja u izradi prostorno-planske dokumentacije; 2. Ima sposobnost da objasni principe, mehanizme, modele urbanističkog projektovanja u kontekstu organizacije osnovnih urbanih funkcija; 3. Ima sposobnost da kritički ocijeni principe urbanističkog projektovanja, kroz vrijeme, a u skladu sa principima održivog razvoja; 4. Posjeduje sposobnost da integriše osnovne elemente urbanog prostora u procesu urbanih transformacija; 5. Prepoznaje potrebe i zahtjeve korisnika prostora i lokalne sredine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ1x1
38B+10S+7P
NEVENA MAŠANOVIĆ1x1
38B+10S+7P
SANJA SAVIĆ1x1
38B+10S+7P
VLADIMIR BOJKOVIĆ2x1
38B+10S+7P